Saloisten Reippaan jäsenmaksut

Reippaan vahvistetut jäsenmaksut kalenterivuodelle 2024 ovat seuraavat:

Aikuiset 20 euroa
Alle 15-vuotiaat 5 euroa
Perhejäsenmaksu 30 euroa
Ainaisjäsenmaksu 150 euroa


Seuran rahastonhoitaja lähettää laskut jäsenille maksua varten. Jäsenrekisterin ylläpitoa ja jäsenlaskujen lähettämistä varten jäsenten tulee ilmoittaa rahastonhoitajalle (anne.korpelapoutinen@gmail.com nimi, kotipaikka ja osoite, syntymävuosi sekä sähköpostiosoite. Nämä tiedot sähköpostiosoitetta lukuunottamatta tarvitaan perheen kaikilta jäseniltä.

Jäsenrekisterin rekisteriseloste